Home Khasanah Peristiwa Sejarah Islam di Bulan Syawal

Peristiwa Sejarah Islam di Bulan Syawal

77
0

SejarahOne.id – Beberapa peristiwa sejarah pada masa Rosulullah terjadi pada bulan syawal, bukan hanya Idul Fitri yang menandai bulan Syawal. Sejarah mencatat sejumlah peristiwa dalam sejarah Islam terjadi di bulan ini, salah satunya pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA.

Beberapa peperangan penting umat Islam, juga terjadi di bulan Syawal, seperti Perang Khandaq, Uhud, dan Perang Hunain. Perang Khandaq yang dimenangkan kaum muslimin terjadi pada tanggal 5 Syawal 5 Hijriah atau 627 Masehi. Perang yang juga dikenal dengan nama Pertempuran Al-Ahzab atau Pertempuran Konfederasi atau Pengepungan Madinah ini berlangsung selama 27 hari.

Ketika akan melindungi Kota Madinah dari serangan pasukan gabungan kaum Quraisy dan Bani Nadir, salah seorang sahabat Rasulullah yang berasal dari Persia, Salman Alfarisi mengusulkan ide untuk membuat parit di sela-sela daerah yang tidak terlindungi oleh pegunungan sebagai tempat perlindungan. Karena strategi parit tersebut, akhirnya pertempuran tersebut disebut sebagai Perang Khandaq atau Perang Parit.

Perang Uhud adalah perang yang pecah antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy pada tanggal 7 Syawal 3 Hijriah atau 22 Maret 625 Masehi. Dinamakan Perang Uhud, karena perang yang terjadi sekitar satu tahun lebih setelah Perang Badr ini, terjadi di dekat Bukit Uhud yang terletak sekitar 4 mil dari Masjid Nabawi.

Dalam perang Uhud, pasukan kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah mengalami kekalahan dari kaum Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan. Kekalahan kaum muslimin bukan karena kalah strategi. Tetapi karena anggota pasukan umat Islam tidak mendengar nasihat Rasulullah untuk menjaga posisi, mereka silau oleh harta yang ditinggalkan lawannya dan meninggalkan pos di atas bukit.

Bukit Uhud

Melihat pasukan muslim banyak yang meninggalkan posnya, salah satu pimpinan kaum Quraisy , Khalid bin Walid memerintahkan pasukannya yang tersisa untuk berbalik dan menyerang pasukan muslim di pos-pos yang berada di atas bukit. Pasukan umat Islam dibunuh, termasuk Hamzah, salah seorang paman Rasulullah.

Sedangkan Perang Hunain yang terjadi di salah satu jalan dari Mekah ke Thaif, merupakan perang antara Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya melawan kaum Badui dari Suku Hawazin dan Tsaqif.

Perang yang berakhir dengan kemenangan telak bagi pasukan kaum muslimin ini terjadi pada bulan Syawal 8 Hijriah, tak lama setelah Mekah berhasil dibuka oleh kaum muslim. Perang Hunain merupakan salah satu perang yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu di Surat At-Taubah ayat 25 dan 26. Dalam Surat At-Taubah ayat 25, Allah berfirman, “Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (hai para mukminin) di medan peperangan yang banyak, dan (ingatlah) peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlah (mu), Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikitpun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai”.

Sementara itu, di ayat 26, Allah berfirman, “Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang- orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir”.*

Peristiwa Penting di Syawal

Kebanyakan peristiwa penting di Bulan Syawal merupakan peperangan, sedangkan sisanya, antara lain, pernikahan Rasulullah SAW dan kelahiran ilmuwan besar, Imam Bukhari. Sedikitnya, ada enam medan jihad yang bertepatan dengan bulan Syawal:

  1. Perang Uhud yang pecah pada 15 Syawal, yakni tiga tahun setelah hij rah nya Nabi      SAW. Sebanyak 700 pasukan Muslim berhadapan dengan sekitar 3. 000 pasukan          musyrik.
  2. Kedua, Perang Bani Qainuqa yang terjadi pada Syawal tahun kedua hijrah. Kali ini,        umat Islam Madinah menghadapi fitnah yang dilancarkan kaum Yahudi. Lantaran          kejahatan dan pengkhianatan kaum Yahudi itu sudah keterlaluan, Rasulullah                memutuskan mengusir mereka dari Madinah.
  3. Perang Bani Sulaim yang terjadi pada Syawal juga di tahun kedua hijrah. Lokasinya     ada di Kudri. Saat itu, ada sekitar 200 orang pasukan Muslim yang berarak menuju       Qarqarah al-Kadri. Rasulullah memimpin mereka dalam menghadapi Bani Sulaim         dan  Gathafan. Namun, musuh-musuh Islam itu pada akhir nya melarikan diri.
  4. Perang Khandaq yang berlangsung pada Syawal, lima tahun setelah hijrah. Ini              merupakan kali pertama perang dengan strategi yang dicetuskan seorang Persia-        Muslim, Salman al-Farisi. Di negerinya, kubu-kubu menciptakan parit yang dalam        dan lebar guna menghalau pasukan musuh.
  5. Perang Hunain, terjadi pada tahun kedelapan Hijriyah pada Syawal. Saat itu, kaum      Muslim menghadapi suku Hawazin dan suku Tsaqif. Dua pekan lamanya Perang            Hunain berlangsung setelah Rasulullah berhasil memimpin kaum Muslim dalam            menaklukkan Makkah tanpa pertumpahan darah.
  6. Pengepungan Thaif yang meru pakan imbas dari Perang Hunain. Di sini, sisa-sisa          kekuatan suku Hawazin dan Tsaqif yang berhasil melarikan diri dari Perang Hunain        bertahan di benteng yang cukup kuat. Namun, pasukan Muslim meng gempur              benteng tersebut dengan pelbagai pesenjataan, termasuk pelempar batu                    dan pendobrak (dab babah).Dalam Syawal, hal istimewa lainnya adalah berlangsungnya pernikahan Nabi Mu hammad SAW dengan Ummul Mu`minin, `Aisyah. Pada bulan Syawal pula, Rasulullah SAW menikah dengan Ummu Salamah.Kejadian lainnya yang patut dicatat adalah kelahiran Imam Bukhari. Pada Syawal 194 Hijriyah, sosok ini lahir. Sepanjang hayatnya, beliau amat berjasa dalam merealisasikan kompilasi hadis- hadis Nabi SAW. Karyanya, Shahih al- Bukhari,masih menjadi rujukan utama hingga saat ini. Uniknya, guru Imam Muslim ini juga wafat pada bulan Syawal, tepatnya di malam Idul Fitri 256 Hijriyah. Jasadnya dimakamkan di Samarkand usai shalat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here